INTERNATIONAL SOCIETY FOR      DISEASES OF THE ESOPHAGUS

LITERATURE UPDATES

 • 03 May 2018 9:33 AM | Anonymous member (Administrator)
  Yuji Kumakura; Takehiko Yokobori; Tomonori Yoshida; Keigo Hara; Makoto Sakai; Makoto Sohda; Tatsuya Miyazaki; Hideaki Yokoo; Tadashi Handa; Tetsunari Oyama; Hiroshi Yorifuji; Hiroyuki Kuwano.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:29 AM | Anonymous member (Administrator)

  Noordman, Bo, Jan; van Klaveren, David; van Berge Henegouwen, Mark, I.; Wijnhoven, Bas P., L.; Gisbertz, Suzanne, S.; Lagarde, Sjoerd, M.; van der Gaast, Ate; Hulshof, Maarten C. C., M.; Biermann, Katharina; Steyerberg, Ewout, W.; van Lanschot, J.; Jan, B.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:25 AM | Anonymous member (Administrator)

  Hernandez, Jonathan, M.; Beylergil, Volkan; Goldman, Debra, A.; van Beek, Elke; Gonen, Mithat; Tang, Laura; Downey, Robert; Rizk, Nabil; Shah, Manish; Strong, Vivian; Janjigian, Yelena; Schöder, Heiko; Coit, Daniel, G.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:08 AM | Anonymous member (Administrator)

  Li, Bin; Hu, Hong; Zhang, Yawei; Zhang, Jie; Miao, Longsheng; Ma, Longfei; Luo, Xiaoyang; Zhang, Yiliang; Ye, Ting; Li, Hecheng; Zhou, Jianhua; Li, Yuan; Shen, Lei; Zhao, Kuaile; Fan, Min; Zhu, Zhengfei; Wang, Jialei; Xu, Jie; Deng, Youjia; Lu, Qiong; Jia, Huixun; Cheng, Xinghua; Li, Hang; Zhang, Yang; Li, Chenguang; Pan, Yunjian; Liu, Shilei; Hu, Haichuan; Shao, Longlong; Sun, Yihua; Xiang, Jiaqing; Chen, Haiquan.

  Click here to read full abstract.

 • 04 Apr 2018 3:13 PM | Anonymous member (Administrator)

  Brown, Craig S; Lapin, Brittany; Goldstein, Jay L.; Linn, John G.; Talamonti, Mark S.; Carbray, Joann; Ujiki, Michael B. 

  Click here to read the full abstract

 • 04 Apr 2018 3:10 PM | Anonymous member (Administrator)

  Kazuhiro Noma,   Yasuhiro Shirakawa,  Nobuhiko Kanaya,  Tsuyoshi Okada,  Naoaki Maeda, Takayuki Ninomiya, Shunsuke Tanabe,  Kazufumi Sakurama, Toshiyoshi Fujiwara.

  Click here to read the full abstract. 

 • 15 Feb 2018 4:38 PM | Anonymous member (Administrator)

  C Prakash Gyawali, Peter J Kahrilas, Edoardo Savarino, Frank Zerbib, Francois Mion, André J P M Smout, Michael Vaezi, Daniel Sifrim, Mark R Fox, Marcelo F Vela1, Radu Tutuian1, Jan Tack, Albert J Bredenoord, John Pandolfino, Sabine Roman

  Click here to read the full abstract

 • 15 Feb 2018 4:37 PM | Anonymous member (Administrator)

  Masashi Takeuchi, Hiroya Takeuchi, Hirofumi Kawakubo, Eisuke Booka, Shuhei Mayanagi, Kazumasa Fukuda, Rieko Nakamura, Koichi Suda, Norihito Wada, Yuko Kitagawa

  Click here to read the full abstract

 • 15 Feb 2018 4:33 PM | Anonymous member (Administrator)

  Gonzalo Torres-Villalobos, Enrique Coss-Adame, Janette Furuzawa-Carballeda, Fernanda Romero-Hernández, Blanca Blancas-Breña, Samuel Torres-Landa, Axel Palacios-Ramírez, Edgar Alejandro-Medrano, Axel Hernández-Ávila, Athenea Flores-Najera, Lourdes Margarita Ávila Escobedo, Cecilia Ramírez Angulo, Angélica Rodríguez-Garcés, Miguel Ángel Valdovinos

  Click here to read the full abstract

 • 15 Feb 2018 4:32 PM | Anonymous member (Administrator)

  Katrin Schwameis, Brenda Lin, Jordan Roman, Ketetha Olengue, Steve Siegal, Steven R. DeMeester

  Click here to read the full abstract 


© International Society for Diseases of the Esophagus 2016

Powered by Wild Apricot Membership Software